KÁRESEMÉNY RENDEZÉSE

Belföldön és külföldön történt saját hibás töréskár esetén a hazai biztosító rendezi a kárt. Személysérülésnél, vitás esetben mindig rendőri intézkedést kell kérni, a hatóság megérkezéséig a helyszínt nem szabad megváltoztatni és elhagyni. Ha van rá mód informálódni kell az intézkedő rendőrkapitányságról és a rendőri intézkedésről igazolólapot kell kérni. A gépjármű sérülésének szemrevételezésekor, ha olyan műszaki hibát észlelnek, melyet kontroll lámpa jelez (pl. olajnyomás csökkenés, vízforrósodás) vagy olyan mechanikai károsodást (elfolyt a hűtővíz, világítótestek használhatatlansága), melyet a helyszínen nem lehet elhárítani és a gépjármű nem vehet részt a közúti forgalomban, ki kell hívni a segélyszolgálatot és amint lehet értesíteniük kell társaságunkat.

A segélyszolgálat telefonszáma: (+36-80) 204-256

Telefonszám külföldről: (+36-1) 345-1781

Wolfautó ügyfélszolgálat: 06 22 512 860

A gépjármű használója balesettel vagy káreseményekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk a megadott elérhetőségeken, hogy a segélyszolgálatot biztosító cég, illetve az AutóNEXT Kft munkatársai az adott szituációnak megfelelő tanáccsal tudják ellátni balesetek alkalmával.

Külföldön történő kárjavítás esetén a kijavított gépjárművet a hazaérkezést követően, a munkatársakkal egyeztetve, a biztosítónál be kell mutatni utólagos szemlére.

Amennyiben a gépjárművet feltörik, rendőri intézkedést kell kérni. Kárenyhítési kötelezettségünk miatt - a rendőrségi intézkedés után - külföldön a szükségjavítást (zárjavítás, betört ablak cseréje) el kell végeztetni még abban az esetben is, ha ez hazai körülmények között mind minőségében, mind árában kedvezőbb lenne. Ebben az esetben szükséges lesz a kár rendezéséhez: a rendőrségi intézkedés dokumentumára. Nagyon fontos, hogy a gépjármű zárhatóságáról minden esetben gondoskodni kell, tehát ha másképp nem tudják megoldani zárt, őrzött parkolóban/garázsban kell a gépjárművet leállítani, megóvva ezáltal a további károsodásoktól (pl. beázás) vagy az ellopásától. A gépjárműből eltulajdonított személyes használatú tárgyakra nem terjed ki a casco biztosítás, ezért ezen tárgyakra egyénileg lehet poggyászbiztosítást kötni. Egyes bankkártyákhoz kapcsolódó biztosítások tartalmaznak ilyen konstrukciót, de igen limitált fedezettel, ezért ennek ellenőrzése utazás előtt célszerű a későbbi problémák elkerülése érdekében! Amennyiben külföldön felelősségi káresemény történik, tehát a kárt nem a gépjármű használója okozza, akkor a Nemzetközi Zöldkártya Egyezmény alapján azon ország törvényei szerint jár el a biztosító - a levelezőpartneren keresztül - amely országban a kár bekövetkezett. Tapasztalatunk szerint az ilyen jellegű események lezárása nehézkes, ezért előzetesen casco biztosítás terhére rendeztetjük a károkat. Mind a külföldön, mind az itthon bekövetkező felelősségi eseményeknél az eljárás azonos a cascóra rendezendő károknál részletezettel.

A kgfb károknál azonban minden esetben szükséges a balesetért felelős személy írásos nyilatkozata a felelősség elismeréséről úgy, hogy a személyes adatokat (olvasható név, lakcím, forgalmi rendszám, baleset dátuma, pontos helye, jogosítvány, személyi igazolvány száma) és a károkozó biztosítójának nevét, kötvényszámát is tartalmazza a leírás, vagy a zöldkártyájának első példánya leszakítandó. Az erre rendszeresített kétpéldányos baleseti bejelentő nyomtatványt célszerű elhelyezni indulás előtt a gépjárművekben. Felelősségi kár esetén minden felmerült költségről (taxi, vonat, kórházba vitel, kórházi tartózkodás, kényszerű kint tartózkodás - hotel stb.) számlát kell kérni (használó nevére szóló), hogy azt a biztosító felé később el lehessen számolni. Nem dobhatók ki a sérült, eltört személyes használatú tárgyak sem (szemüveg, telefon, fényképezőgép, szakadt ruha, törött síléc, stb.). Személysérülés esetén a kórházban tartózkodásról valamint az elvégzett vizsgálatokról készült dokumentumokat hazaérkezést követően a kárbejelentéssel együtt szintén benyújtható a biztosító felé.