ÚTMUTATÓ A GÉPKOCSI PROBLÉMA MENTES LEADÁSÁHOZ

Útmutatónkkal mindenekelőtt a felelősségteljes autóhasználat fontosságát szeretnénk hangsúlyozni, célunk az autó visszaadás folyamatának egyszerűsítése, a megelőzés és a félreértések elkerülése. Igyekszünk ezzel a tájékoztatással minden gépjárműhasználónknak támogatást nyújtani, akik kellő gondossággal és előrelátással szeretnének felkészülni a gépjármű visszaadására a futamidő végén.


1. FELKÉSZÜLÉS A LEADÁSRA

IDŐPONT EGYEZTETÉS

Kérjük, hogy az autó leadásához egyeztessen időpontot akár Ön, mint a gépjármű használója, vagy akár cégének flotta koordinátora vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal a visszaadás pontos helye és ideje egyeztetése érdekében. Kollégánk minden, a leadáshoz szükséges információval ellátja, és ha szükséges térképet küld az autóleadás pontos helyéről.

SZEMÉLYES TÁRGYAK ÉS ADATOK ELTÁVOLÍTÁSA

Leadás előtt távolítson el minden személyes tárgyat a járműből, ami nem tartozék, pl.: CD lemezek, tartók, SD kártyák, napszemüveg, személyes holmik, térképek, benzinkártya, lakáskulcs, aprópénz, stb.

Kérjük, ellenőrizzen minden tároló helyet a járműben, mint pl. csomagtartó, kesztyűtartók, tároló rekeszek a könyöktámaszokban, az ajtók belsejében vagy az ülések hátulján, stb. A járműben hagyott személyes tárgyakért a jármű visszavétele után - bármennyire is igyekszünk védeni az Ön személyes értékeit - nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Biztonsági okokból kérjük törölje a telefonszámait és/vagy a mentett helyeket - pl. otthoni cím - a fedélzeti multimédiás rendszerből.

A GÉPJÁRMŰ KELLŐ TISZTASÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA

Mivel átvétel után a gépjármű professzionális szintű külső-belső takarítását és felkészítését mi elvégezzük, Önnek mindössze azt kell leadáskor biztosítania, hogy a gépjármű külső-belső állapota megfelelő módon szemrevételezhető legyen.

Kérjük gondoskodjon róla, hogy a jármű kívül-belül tiszta legyen. Ne feledje, ha a gépjármű leadáskor szennyezett, nehezebb észrevenni a hibákat, ezért visszautasíthatjuk a gépjármű átvételét, vagy gondoskodnunk kell az átvizsgálás előtti tisztításról, amely költség- és időigényes az Ön számára.

A kellemetlen szagok és/vagy a jármű belsejében lévő szennyeződések csökkentik a jármű használati értékét. Előfordulhat, hogy leadás előtt a járművet professzionális autóápolóval kell kitakaríttatni.

A reklám- és egyéb matricák, feliratok, (így a ragasztónyom is) mérettől vagy állapottól függetlenül csökkenthetik a jármű eladási értékét. Következésképpen a jármű leadása és/vagy értékesítése előtt teljesen el kell távolítani őket mind a kasztniról, mind a szélvédőkről, amelynek költségét továbbhárítjuk.

Ha leadás előtt nem biztos benne, hogy a gépjármű tisztasága megfelel a leadáskori objektív állapotfelmérés elvégzéséhez, kérjük egyeztessen munkatársunkkal az előzetes takarítás érdekében.

AZ AUTÓ DOKUMENTUMAINAK ÉS TARTOZÉKAINAK ÖSSZEKÉSZÍTÉSE

Alapjában véve minden, a járművel együtt kapott dokumentumot és tartozékot vissza is kell szolgáltatni, mivel a szerződés lezárásához szükségünk van ezekre. Az autó leadásával egyidejűleg kérjük, adja át az autó összes dokumentumát és azokat a tartozékokat, amelyeket a szerződés kezdetekor az autóval együtt átvett.

Alapszabály, hogy valamennyi dokumentumot és tartozékot a gépjármű átadásával egyidejűleg kell visszaszolgáltatni. Ha bármi hiányzik visszaadáskor, legkésőbb 8 munkanapon belül pótolható postai úton, vagy futárszolgálat segítségével, vagy telephelyünkön munkatársunknak átadva. A határidő elteltével a hiányzó dokumentumok és/vagy tartozékok pótlási költségét sajnos kénytelenek vagyunk átterhelni.

Nem kizárólagosan felsorolva, de többnyire az alábbi dokumentumokra és tartozékokra lesz szükség leadáskor:

 • forgalmi engedély; gépjármű használati útmutató eredeti tartójában; szervizfüzet (az újabb modellek már elektronikus szervizfüzettel rendelkeznek, ezt a gyártó szervere tárolja);
 • kulcsok a másolatokkal együtt, ha van kódkártyával stb.
 • az autóval eredetileg átadott és az Egyedi Bérleti Szerződésen, vagy mellékletén feltüntetett valamennyi tartozék: pl. navigációs CD vagy SD-kártya, rablásgátló, kerékőr, stb.
 • riasztó, GPS, esetleg rádió kódja ha van ilyen (de különösen, ha az eredetit megváltoztatta)
 • kötelező biztosítás igazolása és a nemzetközi biztosítási zöldkártya
 • a járműhöz tartozó minden biztonsági felszerelés (kocsi emelő, kerékkulcs, elakadásjelző, elsősegélydoboz stb.)
 • a pótkeréknek is a járműben kell lennie, és meg kell felelnie a jogi előírásoknak
 • ha a jármű abroncsjavító készlettel rendelkezik, annak működőképesnek kell lennie (kompresszor és defekt spray)
 • eredeti dísztárcsák

2. A GÉPJÁRMŰ LEADÁSA

GÉPJÁRMŰ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV KÉSZÍTÉSE

A gépjármű leadására az előre egyeztetett időpontban, a fentebb felsorolt dokumentumokkal, a Bérlő és a Bérbe adó képviselőjének jelenlétében kerül sor, akik aláírásukkal hitelesítik a visszaadás tényét.

ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉS SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSE

A gépjármű állapotfelmérése az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, az autó leadását követő napokban elkészítjük. Az értékelés (állapotfelmérés) során nem kerülnek figyelembevételre a normál használatból származó sérülések.

ESETLEGES ÉRTÉKVESZTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA

Az elhasználódás megállapítása általában az adott jármű korától és a megtett kilométerek számától is függ. Kérjük, vegye figyelembe azonban, hogy vannak olyan sérülések vagy elhasználódások, amelyek a jármű korától és/vagy a futott kilométereinek számától függetlenül sem elfogadhatóak. A teljesség igénye nélkül, - jellemzően, de nem kizárólagosan - ide tartoznak például a hiányzó alkatrészek vagy a törött, repedt szélvédő, lámpabúra, horpadások, fénysérülések.

Az értékelés az állapot rögzítésén túl a szükséges javítás módját és költségeit is leírja. Az okozott kár értékét minden esetben tisztességes módszerekkel állapítjuk meg, ha lehetséges, inkább a javításra, mintsem a cserére koncentrálva. A felmérő vizsgálat egyben a használt gépjárművek vásárlóinak is készül.


3. ELSZÁMOLÁS, A SZERZŐDÉS LEZÁRÁSA

BÉRLŐ TÁJÉKOZTATÁSA

Amennyiben az állapotfelmérés a normál használat során felmerülő elhasználódást meghaladó értékvesztést állapít meg, a Bérbeadó a fentiekben leírt, várható javítási költséggel számított értékvesztést is tartalmazó értékelési jegyzőkönyvet, valamint az ehhez fűzött magyarázatot megküldi a Bérlőnek. Bérlő 5 munkanapon belül írásbeli kifogást emelhet az értékelés eredménye ellen. Amennyiben Bérlő a fenti határidőn belül nem emel kifogást, a Felek kifejezetten úgy rendelkeznek, hogy ez a megállapított értékvesztés Bérlő általi elfogadásának minősül.

BÉRLŐ FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELME

Kifogás esetén Bérbeadó megbíz egy igazságügyi szakértőt a vizsgálat elvégzésével. A két értékelés közül a Bérlő számára kedvezőbb (alacsonyabb értékvesztést kimutató) lesz az irányadó. Amennyiben a második vizsgálat nem mutat ki alacsonyabb értékvesztést, úgy ezen értékelés költségei a Bérlőt terhelik.

SZERZŐDÉS LEZÁRÁSA

Amennyiben a Bérlő elfogadja (nem emel kifogást ellene) a megállapított értékvesztést, úgy Bérbeadó ennek összegét a Záró elszámolás során kiszámlázza a Bérlőnek.


Értékelési kritériumok

A gépjármű visszaadásakor a javítási költségek és az ebből származó értékvesztés az alábbiakban leírt értékelési kritériumok alapján kerülhet meghatározásra:

 • A gépjármű kora és futásteljesítménye szerint indokolt - un. elfogadható - sérülések. Az értékelésben feltüntetésre kerülnek, de nem kerülnek elszámolásra (átterhelésre).
 • A gépjármű kora és futása szerint nem indokolt sérülések, melyek 100 %-ban elszámolásra kerülnek. 

Ide tartoznak azok a javítások, amelyek a gépjármű biztonságos használatához és üzembiztosságához elengedhetetlenek, valamint a hiányzó részek, amelyeket pótolni kell. Ezen sérüléseket az értékvesztés megállapítása során teljes javítási költséggel vesszük számításba.

 • A gépjármű kora és futása szerint nem indokolt sérülések, melyek részben kerülnek elszámolásra

Ide tartoznak azok a sérülések, melyek a futásteljesítménnyel magyarázhatóak, javításuk azonban a gépjármű biztonságos használatához és üzembiztosságához nem elengedhetetlen. A gépjármű értékét azonban csökkentik. Mivel a sérülés értékcsökkentő hatása a kevesebbet érő gépjármű esetén kisebb, a károk javítási költsége a következő táblázat szerint kerül elszámolásra:

12 hónapnál fiatalabb gépjármű 100%-ban

24 hónapnál fiatalabb gépjármű 80%-ban

24 hónapnál idősebb gépjármű 70%-ban

Az ilyen sérüléseket nem szükséges kijavítani, a kereskedő azonban nem tekinti indokoltnak, és ezért csökkentik a vételárat. Ezen sérülések javítási költsége a gépjármű értékelésében szerepel, és a fenti százalékok alapján kerül elszámolásra. Például egy 24 hónapnál idősebb gépjármű 100.000,- Ft-os javítási költsége 70.000,-Ft értékvesztést jelent.

 • Sérülések leírása

A következő táblázat olyan sérüléseket tartalmaz, melyeket Bérbeadó a gépjármű visszaadásakor a kor és futásteljesítmény szerint indokoltnak tart, vagy az értékvesztési felmérés során számol el. Üzembiztonságot veszélyeztető sérülések és meghibásodások, melyet figyelmetlenség eredményezett. Karbantartás hiánya miatt keletkezett hibák.

ÜVEG / VILÁGÍTÁS

Egyéb, a vezető látóterén kívül eső sérülések: kisebb karcolások, felületi kőfelverődések, homályos üveg, stb., melyek nem befolyásolják a gépjármű biztonságos használatát és üzembiztosságot.

Egyéb repedések, nem javítható kőfelverődések a vezető látóterében (=ablaktörlő által törölt felület a vezető oldalán).

Kor és futásteljesítmény szerint indokolt sérülések meghatározása