AutoNext Fehérvár KFT

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az alábbiakban tájékoztatást kívánunk biztosítani az AutoNext Fehérvár Kft. által kezelt adatok típusairól és az ilyen adatkezelés céljairól. Ezenfelül szeretnénk tájékoztatni Önt az adatvédelem jelentős jogi vonatkozásairól, így például az Ön jogairól.

Adatkezelő
Az Ön adatait kezelő fél (Adatkezelő) az AutoNext Fehérvár Kft.,H-8000 Székesfehérvár, Kőrösi utca 228. (a továbbiakban: auto:NEXT).
Az auto:NEXT a járműbérlésre vonatkozó tevékenységét a Wolf Autó Kft. telephelyén végzi, melynek címe: 8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 116.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, küldje el kérdését a flotta@autonext.hu e-mail-címre.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor: 

- Törzsadatok: Ide tartozik például a keresztnév, vezetéknév, (magán és/vagy üzleti) cím, születési idő.
- Kommunikációs adatok: Ide tartozik például a (magán és/vagy üzleti) telefonszám és e-mail-cím, a fax szám, ha van ilyen, továbbá a kommunikációs tartalmak (pl. e-mailek, levelek, faxok).
- Szerződéses adatok: Ide tartoznak például a kölcsönzési információk (járműkategória, átvételi és leadási időpontok, átvételi és leadási fióktelep, megrendelt kiegészítők/szolgáltatások), a kölcsönszerződés száma, a foglalási szám, a jogosítvány adatai, a jogosítványon látható fénykép, az Ön által kölcsönzött jármű rendszáma, továbbá az ügyfélmegtartással és partnerprogramokkal kapcsolatos információk.
- Pénzügyi adatok: Ide tartoznak a számlán feltüntetett adatok, bankkártyával kapcsolatos adatok.
- Önkéntesen megadott adatok: Olyan adatok, amelyeket Ön önkéntes jelleggel ad meg nekünk, anélkül, hogy mi azt kifejezetten kértük volna.
- Különleges adatkategóriák: Baleset, a jármű károsodása vagy más, hasonló esemény bekövetkeztekor a vonatkozó ügymenettel és a keletkezett kárral kapcsolatos adatokat kezelünk. Ezek az adatok származhatnak az ügyfelektől, az utasoktól és a sérült felektől. Az ilyen körülmények esetén kezelt adatok tartalmazhatnak egészségi állapottal, például sérüléssel, véralkoholszinttel, kábítószer hatása alatt történő járművezetéssel kapcsolatos, illetve más hasonló adatokat.
- Harmadik személyek adatai: Amennyiben a járműkölcsönzéssel kapcsolatban harmadik felek (pl. családtagok, további sofőrök, utasok) adatait adta meg részünkre, úgy ezen adatokat is kezeljük.


Az auto:NEXT által végzett adatkezelés jogalapja
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR, azaz General Data Protection Regulation) 6. cikk (1) a) pontja: E rendelkezés alapján az Ön személyes adatainak kezelése jogszerűnek minősül abban az esetben és olyan mértékben, amennyiben és amilyen mértékben Ön ahhoz a hozzájárulását adta.
A GDPR 6. cikk (1) b) pont: E rendelkezés alapján az Ön személyes adatainak kezelése jogszerűnek minősül, ha arra olyan szerződés teljesítése érdekében van szükség, amelyben Ön az egyik fél, vagy amennyiben az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (pl. jármű foglalása esetén).
GDPR 6. cikk (1) c) pont: E rendelkezés alapján az Ön személyes adatainak kezelése jogszerűnek minősül, ha az adatkezelés az auto:NEXT jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.
GDPR 6. cikk (1) f) pont: E rendelkezés alapján az Ön személyes adatainak kezelése jogszerűnek minősül abban az esetben, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő, vagyis az auto:NEXT, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett, vagyis az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságjogai.
GDPR 9 (2) cikk f) pont: E rendelkezés alapján az egyes különleges kategóriákba tartozó személyes adatok kezelése jogszerű, amennyiben kezelésük jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges. Ilyen különleges kategóriákba tartozó személyes adatok például az érintettek egészségével kapcsolatos adatok.

Az auto:NEXT által végzett adatkezelés célja
Járművek foglalása és kölcsönzése.
Az adatkezelés célja:
Törzsadatait, kommunikációs adatait, szerződéses adatait, pénzügyi adatait és bármely önkéntesen megadott adatait a kölcsönszerződés megkötésének és teljesítésének érdekében kezeljük.
Törzsadatait, kommunikációs adatait és szerződéses adatait ezenfelül ügyfélszolgálati célokra is felhasználjuk, így például, ha Ön panasszal fordul hozzánk, vagy szeretné jármű foglalását megváltoztatni.
Ezenfelül jogszabály szerint kötelesek vagyunk - a bűncselekmények megelőzésének és vizsgálatának céljából - az Ön törzsadatait és kommunikációs adatait a számunkra biztosított hivatalos bűnelkövetői listákkal összevetni. Az ilyen összehasonlítások a veszélyek elkerülését és az állami hatóságok bűnüldözését is szolgálják.
Adatait továbbá az Ön és saját biztonságunk érdekében, így például a fizetésképtelenség és a vagyon elleni bűncselekmények (különösképp a csalás, lopás és sikkasztás) elkerülése érdekében is felhasználjuk.
Amennyiben Ön kölcsönzésének számlás fizetését kéri, úgy törzsadatait és pénzügyi adatait fizetőképességére vonatkozó felmérésre is használjuk.
Miután mindkét fél teljesítette a kölcsönzési szerződésből eredő kötelezettségeit, az Ön törzsadatait, pénzügyi és szerződéses adatait a jogszabályban előírt megőrzési időszak lejártáig tároljuk.

A fenti adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) b) pontja vonatkozik a foglalások érvényesítésével, a szerződések megkötésével és teljesítésével, valamint az ügyfélszolgálati célokkal kapcsolatos adatkezelésre, az azokhoz szükséges mértékben.
A GDPR 6. cikk (1) f) pontja vonatkozik a harmadik személyekkel történő elszámolással, saját jogi követeléseink érvényesítésével, a kockázatok mérséklésével és a csalás megelőzésével kapcsolatos adatkezelésre, az azokhoz szükséges mértékben.
A GDPR 6. cikk (1) c) pontja vonatkozik a bűncselekmények azonosításával, megelőzésével és kivizsgálásával, a jogosítványok adatainak vizsgálatával és tárolásával, valamint a kereskedelmi jogszabályok és adójogszabályok által előírt adatmegőrzési időszakoknak való megfeleléssel kapcsolatos adatkezelésre, az azokhoz szükséges mértékben.
Jogos érdekek, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja által az adott adatkezelési típus esetére előírt mértékben.
Jogos érdekünk, amely szerint az Ön személyes adatait szolgáltatásaink és ügyfélszolgálatunk fejlesztésére használjuk fel, abból ered, hogy a lehető legjobb szolgáltatásokat kívánjuk nyújtani és fenntartható módon szeretnénk növelni ügyfeleink elégedettségét.
A vállalatunkat és járműveinket érő károk elkerülése érdekében végzett elemzésekhez szükséges adatkezelés tekintetében jogos érdekünk abból ered, hogy költségeket illető biztosítékokat fenntartsuk és megelőzzük az olyan gazdasági hátrányokat, mint például amelyek a fizetés elmaradásából és a járműveink elvesztéséből erednek.

A címzettek kategóriái
Adatait a fent meghatározott célokra, a következő címzettekkel közöljük:
- Informatikai szolgáltatók,
- telefonos ügyfélszolgálatok,
- követeléskezelő cégek,
- pénzügyi szolgáltatók, hitelintézetek,
- az auto:NEXT együttműködő partnerei.

Ezenfelül a csalás megelőzésére szolgáló intézkedéseink részeként személyes adatokat továbbítunk olyan harmadik feleknek, amelyek csalás áldozataivá váltak vagy amelyek - korábban vagy az adott időben - csalás kockázatának vannak kitéve.

Marketing 
Az adatkezelés célja:
Törzsadatait, kommunikációs adatait és szerződéses adatait az ügyfélmegtartás, az ügyfélhűség megvalósítása, az ügyfeleknek nyújtott kínálat optimalizálása céljából kezeljük.
Bármikor kérheti, hogy személyes adatait ne használjuk közvetlen marketing célokra. Erre irányuló kérését kérjük ide küldje: flotta@autonext.hu

Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) a) pontja vonatkozik a kifejezett előzetes hozzájárulást igénylő, közvetlen marketing intézkedések megvalósítása céljából történő adatkezelésre.
A GDPR 6. cikk (1) f) pontja vonatkozik a kifejezett előzetes hozzájárulást nem igénylő, közvetlen marketing intézkedések megvalósítása és az említett marketing intézkedések (ld. az auto:NEXT által végzett adatkezelés célja) megvalósításának céljából történő adatkezelésre.
Jogos érdekek, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja által az adott adatkezelési típus esetére előírt mértékben.Jogos érdekünk személyes adatainak a közvetlen marketing intézkedések megtételéhez és az említett marketing intézkedésekhez történő felhasználásához azon alapul, hogy szolgáltatásainkkal szeretnénk meggyőzni Önt, és célunk, hogy hosszú távú ügyfélkapcsolatot alakítsunk ki Önnel.

A címzettek kategóriái
A fent meghatározott célok érdekében adatait az auto:NEXT informatikai szolgáltatója, telefonos ügyfélszolgálata kezeli.

Céges ügyfelek/harmadik személyek általi fizetés
A jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célok érdekében adatainak kezelésére abban az esetben is sor kerül, ha munkáltatóján keresztül kölcsönöz járművet. Ez értelemszerűen azokra az esetekre is vonatkozik, ha harmadik személy fizeti ki a számlát.

Az Ön adatainak címzettjei
A kölcsönzés során gyűjtött adatokat (leginkább számlák és kölcsönzési szerződések, esetleg havi kimutatások, valamint esetleges forgalmi jegyek és baleseti jelentések formájában) továbbítjuk a munkáltatónak vagy annak a harmadik személynek, aki a számlát kifizeti.

A fenti adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) b) pontja az adatkezelésnek a foglalások érvényesítéséhez, a szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez, valamint az ügyfélszolgálati célokhoz szükséges mértékére vonatkozik, egyebekben a 6. cikk (1) f) pont irányadó.Jogos érdekek, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja által az adott adatkezelési típus esetére előírt mértékben.Amennyiben az adatkezelésre a számla munkáltató vagy a harmadik személy általi kiegyenlítése vagy tények tisztázása céljából kerül sor (különösen baleset vagy szabálysértés esetén), jogos érdekünk, hogy a számlaösszegeket és egyéb követeléseket érvényesíteni tudjuk, illetve meg tudjuk határozni azt a személyt, akivel szemben a kárigény fennáll.

Káresetek, balesetek, szabálysértések
Az adatkezelés célja:Amennyiben járművünket kár éri: ha Ön vagy egy másik személy kárt okozott a járműben, vagy Ön vagy egy másik személy a járművünket érintő balesetet szenved, úgy törzsadatait, kommunikációs adatait, szerződéses adatait, pénzügyi adatait és, adott esetben, az egészségével kapcsolatos adatait kezeljük a következő célokból:

-
panaszok átvétele és feldolgozása
-
ügyfélszolgálat biztosítása kár esetén
-
kárigények rendezése
-
balesetekből származó károk feldolgozása (az Ön és az olyan harmadik személyek mint például a rendőrség, a járművet később kölcsönbe vevő személyek, a szemtanúk stb. által nyújtott információ alapján végzett adatkezelés)

Ide tartoznak a fent említett adatkategóriák (pl. biztosítótársaságokkal szembeni) kárigények rendezése érdekében történő kezelése.
A káresetekkel és balesetekkel kapcsolatos intézkedés során szintén kezeljük törzsadatait, kommunikációs adatait és szerződéses adatait a káresetekhez nyújtott segítő szolgáltatásaink nyújtása céljából.
Törzsadatait, kommunikációs adatait és szerződéses adatait ezenfelül jogszabályon alapuló kötelezettségeink teljesítése érdekében is kezeljük (pl. a vizsgálatot végző hatóság számára információt biztosítsunk).
Amennyiben az illetékes hatóságok feltételezik, hogy Ön valamelyik járművünkkel valamilyen szabálysértést vagy bűncselekményt követett el, úgy nem csak az általunk tárolt törzsadatokat, de az illetékes hatóságok által rendelkezésünkre bocsátott adatokat is kezeljük.
Törzsadatait, kommunikációs adatait, pénzügyi adatait, szerződéses adatait és, adott esetben, az egészségével kapcsolatos adatait az Önnel szembeni esetleges követeléseink védelmének és érvényesítésének érdekében is kezelhetjük, így például a fizetés elmaradása vagy a járművünkben okozott kár esetén felmerülő követelések esetében.

Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) b) pontja vonatkozik a panaszok kezelésének, az ügyfélszolgálat kár esetére való biztosításának, és a balesetekből eredő károk feldolgozásának céljából történő adatkezelésre.
A GDPR 6. cikk (1) c) pontja vonatkozik a balesetekből eredő károk feldolgozásának céljából történő adatkezelésre.
A GDPR 6. cikk (1) f) pontja a kárigények rendezésének, Önnel szembeni fennálló esetleges követelések érvényesítésének, és a szabálysértésekkel kapcsolatos követelések intézése céljából történő adatkezelésre vonatkozik.
A GDPR 9. cikk (2) f) pontja az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozik jogi követelések megalapozása, érvényesítése vagy védelmek céljából.
Jogos érdek: abban a mértékben, amennyiben a GDPR 6. cikk (1) f) pontja az adott adatkezelés típusára vonatkozik
Jogos érdekünk, amely szerint az Ön személyes adatait felhasználhatjuk kárigények rendezésének és az Önnel szembeni esetleges követeléseink érvényesítésének céljából, abból ered, hogy megkívánjuk védeni vállalatunkat a károktól és biztosítani szeretnénk, hogy ügyfeleink számára ép járműveket nyújthatunk. Ezenfelül a harmadik felekkel (pl. biztosítótársaságokkal) való szerződéses kapcsolataink értelmében kötelesek vagyunk adatait kárigények rendelkezésének céljából kezelni. E téren jogos érdekünk szerződéses kötelezettségünkből ered.

A címzettek kategóriái
A fent meghatározott célok érdekében adatait a következő címzettekkel közöljük:- állami hatóságok (nyomozó hatóság, szabályozóhatóság, rendőrség),
- szakértők,
- segítségnyújtást végző szolgáltatók,
- ügyvédek és biztosítótársaságok.

Jogszabályi rendelkezéseken alapuló adatkezelés
Az adatkezelés célja:
Törzsadatait, kommunikációs adatait, szerződéses adatait és pénzügyi adatait ezenfelül az auto:NEXT jogszabály által előírt kötelezettségeinek teljesítésének érdekében is kezeljük. Ez megkívánja, hogy többek közt a hatóságokkal szembeni közzétételi kötelezettségek teljesítése, valamint a kereskedelmi és adójogi rendelkezések által előírt adatkezelési követelmények (pl. könyvelési dokumentumok és a számviteli nyilvántartások megőrzési ideje) betartása érdekében adatkezelést végezzünk.

Az adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) c) pont

A címzettek kategóriái
A hatóságok megkövetelhetik tőlünk, hogy a fenti célokra átadjuk nekik az Ön adatait.

Cookie-k
Az adatkezelés célja:
A cookie-k anoním böngészési információkat, pl. a webhely egyedi beállításait vagy profiladatokat tároló, a felkeresett webhelyek által létrehozott fájlok. A cookie-kat a webhelyekről küldik az Ön böngészőjébe és azok az Ön eszközén kerülnek tárolásra.
Az auto:NEXT cookie-kat használ, hogy bizonyos információkat (Megnézett és Kedvenc adat bejelölésnél) tároljon.
A cookiek nem képesek programok futtatására és nem fertőzhetik meg számítógépét vírusokkal. A cookie-k a honlap elhagyásakor lejárnak.

A fenti adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) a) pontja vonatkozik a kifejezett előzetes hozzájárulást igénylő, cookie-k használata céljából történő adatkezelésre.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) (szerződéskötést megelőző adatkezelés) és f) pontján alapul, ameddig a személyes adatok kezelése tart. Jogos érdekek, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja által az adott adatkezelési típus esetére előírt mértékben.A weboldalunkon keresztül történő adatkezeléshez fűződő jogos érdekünk az internetes kínálat optimalizálása, így a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása és az ügyfél-elégedettség növelése iránti kívánalmon alapul.

Az adattárolás időtartama és az adattárolás időtartamának kritériumai
Az auto:NEXT az Ön személyes adatait mindaddig tárolja, amíg az az adatgyűjtés és adatkezelés céljának eléréséhez szükséges.
Amennyiben az auto:NEXT vállalatnak jogi kötelezettsége áll fenn személyes adatainak tárolását illetően, úgy adatait a jogszabály által meghatározott megőrzési idő végéig tárolja. Az üzleti dokumentumokat, amelyek a könyvelési dokumentumokat és számviteli nyilvántartásokat is tartalmazzák (a számlákat is beleértve), legfeljebb 10 évig őrizzük. Ezen időszak alatt adatai, amennyiben azok kezelése további célt nem szolgál, korlátozott használatba kerülhetnek a mindennapos műveletek során.

Az Önt megillető jogok
A GDPR 15-18. és 20. cikke szerint Ön jogosult - ésszerű időközönként - információt kérni általunk tárolt személyes adatairól (GDPR, 15. cikk). Tájékoztatást kérhet többek között arra vonatkozóan, hogy kezel-e az auto:NEXT Önre vonatkozó adatokat, az érintett adatok kategóriáiról, és az adatkezelés céljáról. Kérésére az auto:NEXT másolatot küld Önnek az általa kezelt személyes adatokról.
Ön ugyanakkor jogosult továbbá arra is, hogy az auto:NEXT vállalatot felhívja az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésére (GDPR, 16. cikk).
Ön továbbá jogosult arra, hogy kérvényezze az auto:NEXT vállalattól az Önre vonatkozó személyes adatok törlését (GDPR, 17. cikk).
Bizonyos körülmények között kötelesek vagyunk törölni személyes adatait, így például akkor, ha azokra már nincs szükség annak a célnak kapcsán, amelynek okán azok begyűjtésre vagy kezelésére kerültek, ha Ön visszavonja hozzájárulását, amelyre a kezeléshez szükség van, vagy ha a személyes adatok törvénytelen módon kerültek kezelésre. Az auto:NEXT a 17. cikkben meghatározott esetekben nem köteles törölni a személyes adatokat, például amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez vagy a jogi igények érvényesítéséhez szükséges.
Bizonyos körülmények fennállása esetén kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk).
Ilyen körülménynek minősül például az, ha Ön vitatja személyes adatainak pontosságát és nekünk ennek kapcsán felül kell vizsgálnunk azt. Ilyen esetekben az ügy tisztázásáig kötelesek vagyunk tartózkodni személyes adatainak további kezelésétől, a tárolásuk kivételével.
Amennyiben Ön más járműkölcsönző vállalat mellett dönt, úgy jogosult, hogy hozzájárulása vagy velünk kötött szerződéses megállapodása nyomán megadott adatait géppel olvasható formátumban megkapja, vagy felkérjen minket azok adott, Ön által választott harmadik félnek való továbbítására, szintén géppel olvasható formátumban (Adathordozhatósághoz való jog, GDPR, 20. cikk).
Nincs szerződésen vagy jogszabályon alapuló kötelezettség az adatszolgáltatásra vagy következmény az adatszolgáltatás elmulasztása esetén, Önt sem szerződés, sem jogszabály nem kötelezi személyes adatainak megadására. Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy velünk járműkölcsönzési szerződést nem köthet, és általunk nyújtott szolgáltatást nem vehet igénybe, amennyiben nem járul hozzá a kért adatok gyűjtéséhez és kezeléséhez a fent meghatározott célok érdekében.

A GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jog
Amennyiben adatainak az auto:NEXT által történő kezelése közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR, 6. cikk (1) cikk (e) pontja), vagy amennyiben arra az auto:NEXT jogos érdekeinek érvényesítéséhez van szükség, úgy Ön bizonyos körülményekre való hivatkozással adatai kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Az auto:NEXT ekkor megszünteti az adatkezelést - kivéve olyan kényszerítő erejű jogos okok, esetén, amely az adatkezelés megszüntetésének okát felülírja.

A hozzájárulás visszavonásának joga időbeli korlátozás nélkül
Amennyiben az auto:NEXT által végzett adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, úgy Ön jogosult megadott hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nincs hatással a hozzájárulás megadása és visszavonása közötti időszakban végzett adatkezelés jogszerűségére.

Panasztételhez való jog
A GDPR 77. cikke szerint jogosult panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Panaszait kérjük, a következő címre küldje:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Telefaxszám:+36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/index.html

Egyéb tájékoztatás
Az auto:Next jármű bérlésre vonatkozó helyszínén kamerás biztonsági rendszer működik, melyet a Wolf Autó Kft., az emberi élet, testi épség és személyi szabadság védelme, illetve a vagyonvédelem vonatkozásában végez. További tájékoztatást a Wolf Autó Kft. adatvédelmi információs elérhetőségén kérhet: adatvedelem@wolfauto.hu 

AutoNext Fehérvár KFT